Föreningen Spisvaktsstandard upphör.

Föreningen spisvaktsstandard har verkat för att sprida kunskap om den gällande standarden för spisvakter, SS-EN50615. Föreningen har även haft som ambition att samtliga på marknaden aktiva leverantörer ska ansluta sig för att kunna bilda en fungerande branschförening.

Läs mer här >>

Spisvaktsstandard