Den nya standarden
SS-EN 50615

Arbetet med standarden har bedrivits av Cenelec, Europeiska kommittén för El-teknisk standardisering. I arbetsgruppen har bland annat Elsäkerhetsverket, Boverket och leverantörer medverkat från Sverige. Framtagandet av standarden har varit en lång process som pågått sedan 2011. De viktigaste kraven i standardiseringsprocessen är utformningen av flertalet testförfaranden som ska simulera dagliga händelser samt avvikande farliga situationer på spisen. Testerna ska säkerställa funktionalitet i spisvakten och är uppbyggda på kriterier för att mäta förmågan att förebygga en spisbrand. Standarden (EN50615) blev publicerad 2015-01-08, Den svenska versionen (SS-EN50615) blev publicerad 2015-04-15.

 

>Den svenska standarden hos SEK
>Sammanfattning av standarden hos SEK (på engelska)
>Standardens uppdelning i kategorier
Spisvaktsstandard