Kategorier av spisvakter

Det finns olika kategorier av spisvakter precis som det finns olika typer av användare. Vid val av spisvakt är det viktigt att veta vilken användaren är och vad som skiljer den ena spisvakten från den andra.

För att göra det enklare har vi delat in användarna enligt följande:

Bostadsanpassning

Särskilda boenden

Användning

Installeras i egna hem där användaren fått bostadsbidrag. Det kan bero på att man har en demenssjukdom, kognitiva svårigheter eller annat funktionshinder.

Användning

På exempelvis äldreboenden kan spisvakten användas som del i det interna larmsystemet. När något farligt händer vid användning av spisen påkallas hjälp från personal via larmsystemet.

Att tänka på

Spisvakter går idag att anpassa mycket väl till målgruppen. Vissa produkter är bättre lämpade för olika miljöer och har flertalet funktioner som efterfrågas.

Att tänka på

Spisvakten måste kunna kommunicera med larmsystemet.

Konsument

Hemlarm

Användning

Spisvakten är ett mycket tryggt val i det egna hemmet eftersom det är det enda förebyggande brandskyddet som finns! Spisvakten fungerar lika bra i vanliga bostäder och flertalet försäkringsbolag erbjuder olika typer av rabatter om du vill investera i en spisvakt.

Användning

Samma som ovan men där spisvakten utgör en del av det befintliga hemlarmet. Vid överhettning är det hemlarmet som påkallar uppmärksamhet eller yttre hjälp.

Att tänka på

De flesta spisvakter på marknaden passar den här gruppen.

Att tänka på

Spisvakten/varnaren måste vara kompatibel med hemlarmet och falsklarmen måste vara näst intill obefintliga.

Kategorier av spisvakter

Det finns olika kategorier av spisvakter precis som det finns olika typer av användare. Vid val av spisvakt är det viktigt att veta vilken användaren är och vad som skiljer den ena spisvakten från den andra.

För att göra det enklare har vi delat in användarna enligt följande:

Bostadsanpassning

Användning

Installeras i egna hem där användaren fått bostadsbidrag. Det kan bero på att man har en demenssjukdom, kognitiva svårigheter eller annat funktionshinder.

Att tänka på

Spisvakter går idag att anpassa mycket väl till målgruppen. Vissa produkter är bättre lämpade för olika miljöer och har flertalet funktioner som efterfrågas.

Särskilda boenden

Användning

På exempelvis äldreboenden kan spisvakten användas som del i det interna larmsystemet. När något farligt händer vid användning av spisen påkallas hjälp från personal via larmsystemet.

Att tänka på

Spisvakten måste kunna kommunicera med larmsystemet.

Konsument

Användning

Spisvakten är ett mycket tryggt val i det egna hemmet eftersom det är det enda förebyggande brandskyddet som finns! Spisvakten fungerar lika bra i vanliga bostäder och flertalet försäkringsbolag erbjuder olika typer av rabatter om du vill investera i en spisvakt.

Att tänka på

De flesta spisvakter på marknaden passar den här gruppen.

Hemlarm

Användning

Samma som ovan men där spisvakten utgör en del av det befintliga hemlarmet. Vid överhettning är det hemlarmet som påkallar uppmärksamhet eller yttre hjälp.

Att tänka på

Spisvakten/varnaren måste vara kompatibel med hemlarmet och falsklarmen måste vara näst intill obefintliga.