Nya kategorier av spisvakter – Vad innebär det?

Det finns nu 3 kategorier av spisvakter. Den vanligaste spisvakten i Sverige är den i kategori B. Vid en beställning eller frågor om spisvakter talar man därför om en Spisvakt enligt enligt kategori A, B eller AB.

Här förklarar vi vad de olika kategorierna innebär:

A

A innefattar en spisvakt som ska släcka en brand och stänga av spisen. Den här modellen förekommer inte i Sverige i dagsläget.

B

B ska förebyggande stänga av spisen/hällen/plattan innan det uppstår en brand. Det här är det vi i Sverige är vana att kalla för spisvakt. Enheten ska stänga av spisen när det börjar bli farligt helt enkelt.

AB

AB ska verka förebyggande mot spisbranden samt släcka om en eld uppstår. Den fungerar alltså på samma sätt som A och B kategorierna samantaget.

Vad det innebär?

När du som beställare ska välja spisvakt gör du det med kategorierna i åtanke. Vi på spisvaktstandard rekommenderar att följande exempel följs när du känner att du vill beställa en spisvakt. Oavsett om du vet med dig exakt vilka funktioner du vill ha eller inte, i spisvakten rekommenderar vi att du alltid specificerar eller ställer krav när du ska beställa eller bara undrar om pris. Följ exemplet nedan så bör du få en spisvakt som fungerar bra.

Exempel:

Spisvakt enligt SS-EN50615, Kategori B – Oberoende testad