Om Föreningen Spisvaktsstandard

 

Vårt syfte

”Föreningen Spisvaktsstandard är en allmännyttig, ideell förening med syftet att sprida och främja kunskap om den nya standarden för spisvakter och dess användningsområden.” 

Föreningen Spisvaktsstandard kommer samla och publicera information om innehållet i standarden och på så sätt ge riktlinjer för alla som berörs av spisvakter. Föreningen Spisvaktsstandard vill ge en tydlig bild oavsett om du är beställare eller brukare, privatperson eller företag och söker relevant information om spisvakter. Vi kommer verka för att lyfta fram standarden som en tydlig riktlinje för spisvakter och därmed de krav beställare samt användare kan ställa på spisvakter. Vi och våra medlemmar står bakom innehållet på webplatsen spisvaktsstandard.se

 

 

Vilka står bakom Spisvaktsstandard.se?

Iden till att skapa en gemensam informationsportal där branschen kan sluta upp föddes i samband med att en produktstandard började ta sin form. Det hela mynnade ut i en ideell förening som kunde verka som ett säljreglerande organ på spisvaktsmarknaden samt ge en objektiv bild av grundkraven på spisvakter.

Initiativtagare till föreningen Spisvaktsstandard är Safera OY, utifrån erfarenheter i flertalet Nordiska länder och flera år av forskning på brandorsak spis. Efter kontakter med bl.a. Brandskyddsföreningen, försäkringsbolag och Svensk Elstandard, fattades beslutet att initiera en webbportal utifrån det omfattande informationsbehovet som råder i Sverige. I styrelsen sitter för närvarande representanter från Safera OY, Brandskyddsföreningen samt den svenska leverantören Athena Nordic AB.

 

 

Medlemskap

Om du är intresserad av att bli medlem som privatperson är du välkommen att ansöka, kostnad 100kr/år. Intresseföreningar och andra oberoende organisationer kan gå med kostnadsfritt. För företag och leverantörer, vänligen kontakta oss direkt via vårt formulär.

 

> Vill du läsa våra stadgar, klicka här
> Vill du ansöka om medlemskap, klicka här

 

Medlemmar:

Grundare & Initiativtagare,

SAFERA Oy

Safera bedriver forskning på brandorsak spisbrand och utvecklar förebyggande teknik. Verksamma i alla nordiska länder.

 

Brandskyddsföreningen

En ideell medlemsorganisation som verkar för ett brandsäkrare Sverige.

 

Dalarnas Försäkringsbolag

En del av Länsförsäkringar AB, ett försäkringsbolag.

 

Athena Nordic

Sveriges största leverantör av spisvakter.

 

Innohome Ltd.

Tillverkare av spisvakter, Internationellt etablerade.