Godkända spisvakter

För att en spisvakt ska vara godkänd i enlighet med gällande standard SS-EN50615 måste produkten genomgått och klarat samtliga tester som standarden kräver. Förteckningen nedan säkerställer att produkten testats och godkänts enligt gällande standard. Det säkerställer även att testerna genomförts av ett oberoende institut helst även anslutet till ICEE. Samtidigt innebär det att leverantören tillhandahållit ett komplett testprotokoll med tillhörande dokumentation, som granskats och godkänts. Här nedan publicerar Föreningen Spisvaktsstandard de modeller som uppvisat godkända testresultat.

 

Godkända spisvaktsmodeller:

Modell: Spisec AddOn
Leverantör: Athena Nordic AB

Modell: SGK500
Leverantör: Innohome Ltd.

Vi kommer löpande att lägga upp de leverantörer som inkommer med godkända testresultat från godkänt institut.

 

Kända leverantörer av spisvakter:

Samtliga leverantörer av spisvakter har uppmanats att skicka in protokoll för att göra den här förteckningen så relevant och komplett som möjligt. Uppmaningen sker regelbundet tillsammans med inbjudan till medlemskap i föreningen. Att sända in protokollet för att bli upptagen i förteckningen medför inte någon kostnad för leverantören och inte heller någon annan form av åtagande. Vi hoppas att samtliga leverantörer inser vikten av komplett förteckning.