Spisvakt som bostadsanpassning

Den absolut vanligaste användningen av spisvakter är inom bostadsanpassning. Man har då fått sin spisvakt installerad genom kommunens försorg efter att man ansökt och fått beviljat ett så kallat bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att anpassa bostäderna till individens behov, så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar i eget boende. De ska också ges möjlighet att bo så självständigt och normalt som möjligt.

 

Vem väljer produkt och vem bedömer vad sökanden behöver?

Den som fått spisvakt beviljad som bostadsanpassning har i de flesta fall en dokumenterad funktionsnedsättning. Ofta handlar det om kognitiva problem som kan föranledas av en begynnande demenssjukdom eller en psykisk sjukdom.

För att spisvakten ska fungera för den tänkta målgruppen är det viktigt att förstå vilka svårigheter sökanden har. Detta ställer höga krav på både beställare och utförare.

Personer med kognitiva problem har svårt att lära sig nya saker och ny teknik, därför måste också utrustningen vara anpassad därefter. Även om spisvakten ”gör sitt jobb” är det viktigt att säkerställa att den som fått en spisvakt installerad känner sig trygg i användningen av spisen så man inte helt enkelt avstår från matlagning.